Czasopismo naukowe Wczesne Średniowiecze


Dla recenzentów

 


Do współpracy z czasopismem „Wczesne Średniowiecze” zapraszamy również potencjalnych recenzentów. Do oceny każdego artykułu redakcja typuje dwóch niezależnych naukowców spoza jednostki afiliowanej przez autora publikacji. Recenzja w formie pisemnej zawiera opinię recenzenta dotyczącą odrzucenia lub dopuszczenia artykułu do publikacji. Recenzje nie są publikowane, a ich kopie przechowywane są w archiwum redakcji.