Czasopismo naukowe Wczesne Średniowiecze


tytuł
autor
treść
 

Artykuły

„Saksta” z Lutomierska: nowe rozważania nad pochodzeniem, funkcją i znaczeniem unikatowej zapinki podkowiastej z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w centralnej Polsce
2023-07-11
Leszek Gardeła

„Saksta” z Lutomierska: nowe rozważania nad pochodzeniem, funkcją i znaczeniem unikatowej zapinki podkowiastej z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w centralnej Polsce

Niniejszy artykuł analizuje kwestie pochodzenia, funkcji oraz znaczenia zapinki podkowiastej znalezionej w grobie ciałopalnym nr 9 na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym w Lutomiersku. Ten wykonany ze stopu miedzi zabytek najprawdopodobniej powstał na obszarach bałtyjskich leżących dziś w obrębie Litwy i Łotwy. Jego pojawienie się na ziemiach polskich może być efektem rozmaitych interakcji...

Kwestia lokalizacji wczesnopiastowskiej rezydencji książęcej w Gnieźnie
2023-06-02
Hanna Kóčka-Krenz

Kwestia lokalizacji wczesnopiastowskiej rezydencji książęcej w Gnieźnie

Treścią artykułu jest próba odpowiedzi na zagadnienie obecności wczesnopiastowskiej rezydencji książęcej w Gnieźnie i wskazanie miejsca jej lokalizacji względem grodowych umocnień obronnych. Została oparta na analizach porównawczych odnoszących się do socjotopografii grodów, w których odsłonięto relikty przedromańskich zespołów pałacowo-sakralnych.